מומחים בפתרונות כח אדם זר

מומחים בפתרונות כח אדם זר

מקצועיות

0

שנות ניסיון

תפעול ורגולצייה

השירותים שלנו

תעשייה ושירותי קרקע לעובדים זרים

תאגיד עובדי בניין

דואגים לכל צרכי העובד

מגורים

הסעות

ביטוח
רפואי

הדרכות
בטיחות

שכר

בגדי ונעלי עבודה

דברו איתנו